Číslo paragrafu: 2002

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Svobodná Boží iniciativa vyžaduje svobodnou odpověď člověka; Bůh totiž stvořil člověka ke svému obrazu a dal mu se svobodou i schopnost Boha poznávat a milovat. Duše nevstupuje do společenství lásky, leč svobodně. Bůh se přímo dotýká srdce člověka a hýbe jím. Vložil do člověka touhu po pravdě a po dobru, kterou může ukojit jen on. Přísliby „věčného života“ odpovídají na tuto touhu tak, že převyšují každou naději: „Jestliže ty jsi odpočinul sedmého dne po skončení svých velmi dobrých děl … bylo to proto, abys nám předem skrze hlas svého Písma oznámil, že i my po svých dílech, která jsou velmi dobrá, protože ty jsi nám je daroval, odpočineme také v sobotu věčného života v tobě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1742 -  člověk-svoboda, dobro, ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda, milost 2550 -  cesty-svatosti, dokonalost, žádostivost, život-věčný, dychtivost

Vybrané dle klíčových slov:

2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní