Číslo paragrafu: 2014

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ SVATOST
Duchovní pokrok směřuje ke stále důvěrnějšímu spojení s Kristem. Toto spojení se nazývá „mystické“, protože se podílí na Kristově tajemství prostřednictvím svátostí — „svatých tajemství“ — a v Kristu na tajemství Nejsvětější Trojice. Bůh nás volá všechny k tomuto důvěrnému spojení s ním, i když jen některým jsou uděleny zvláštní milosti nebo mimořádná znamení tohoto mystického života, aby se tak stal zjevným nezasloužený dar, který dostali všichni.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

774 -  církev, církev-tajemství, svátosti, Kristus-tajemství spásy, tajemství

Vybrané dle klíčových slov:

1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
1192 - obrazy posvátné, tajemství-Kristovo , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista , obrazy-svatých
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
803 - vyvolený národ, kněžství , svatost , vyvolení  
1228 - voda, Boží slovo , svátost , sv.Augustin  
2016 - církev-matka, naděje , svatost , vytrvalost , život-víry
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1164 - liturgická doba, svátky , tajemství-Kristovo , liturgie  
1201 - liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , věrnost-tradici
1203 - liturgické tradice, obřady-rozmanitost , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , úcta-k liturgii
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých