Číslo paragrafu: 2024

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Posvěcující milost nás činí „bohumilými“. „Charismata“, zvláštní milosti Ducha svatého, jsou zaměřena na posvěcující milost a jejich cílem je obecné dobro církve. Bůh působí i prostřednictvím různých aktuálních (pomáhajících) milostí, které se liší od habituální (trvalé) milosti, která je v nás stále.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
2684 - charismata, modlitba , modlitba-tradice , sebeobětování , spiritualita
2023 - milost-posvěcující    
688 - Duch svatý-přítomnost v církvi, charismata , církev , Písmo svaté , modlitba
809 - církev-chrám Ducha svatého, charismata , církev-zdroj života   
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
1508 - charisma-uzdravování, charismata , uzdravování nemocných , utrpení-smysl , slabost
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata