Číslo paragrafu: 2037

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Boží zákon, svěřený církví, je předkládán věřícím jako cesta života a pravdy. Věřící mají tedy právo být vyučováni podle spásonosných Boží přikázání, která očišťují úsudek a skrze milost uzdravují zraněný lidský rozum. Mají povinnost zachovávat ustanovení a výnosy vydané právoplatnou církevní autoritou. I když mají taková rozhodnutí disciplinární ráz, vyžadují ochotu v lásce.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2041 -  bližní, církev, církevní přikázání, modlitba, život-mravní

Vybrané dle klíčových slov:

2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel , církev , církev-učitelský úřad , přikázání
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2053 - Boží-přikázání, cizoložství , čistota , desatero , evangelijní rady
2054 - Boží-přikázání, desatero , farizejové , láska , láska-k bližnímu
2075 - Boží-přikázání, desatero , církevní přikázání , dekalog  
2039 - církev, církev-učitelský úřad , dobro , mravní-zákon , rozum
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní
2048 - církev, církevní přikázání , život-mravní , Boží-přikázání , mravnost
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné