Číslo paragrafu: 2040

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Tak se může rozvíjet mezi křesťany ryzí synovské smýšlení vůči církvi. Je to obvyklý rozvoj křestní milosti, která nás zrodila v lůně církve a jíž jsme se stali údy Kristova Těla. Církev nám ve své mateřské péči zprostředkovává Boží milosrdenství, které vítězí nad všemi našimi hříchy a působí především ve svátosti smíření. Jako starostlivá matka nám církev denně prostřednictvím liturgie rozdává hojnou stravu slova a eucharistie (našeho) Pána.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

167 -  církev, víra, vyznání víry-apoštolské, koncily, společenství-věřících

Vybrané dle klíčových slov:

169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie
2039 - církev, církev-učitelský úřad , dobro , mravní-zákon , rozum
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon