Číslo paragrafu: 2045

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A SVĚDECTVÍ MISIJNÍHO POSLÁNÍ
Protože křesťané jsou údy Těla, jehož hlavou je Kristus, přispívají k budování církve stálostí svého přesvědčení i svých mravů. Církev roste, rozkvétá a šíří se prostřednictvím svatosti svých věřících, „dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost“ (Ef 4,13).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

753 -  církev, církev-symboly, rodina, tělo Kristovo, tajemství-církve 828 -  Boží-síla, církev, církev-jednota, církev-svatá, dějiny-církve

Vybrané dle klíčových slov:

2708 - Ježíš Kristus-poznání, modlitba , modlitby-rozjímavé , obrácení , rozjímání
2715 - Ježíš Kristus-poznání, Ježíš Kristus-život a učení , kontemplace , modlitba , modlitby-vnitřní
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
1759 - mravnost, život-mravní    
1775 - mravnost, život-mravní    
1750 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
47 - poznání-Boha, světlo-rozumu , Boží-díla (ekonomie) , církev , Bůh-Stvořitel
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
747 - Duch svatý-vylití, údy-Kristova těla , církev , Nejsvětější Trojice-společenství s lidmi  
974 - Maria-nanebevzetí, údy-Kristova těla , nanebevzetí , vzkříšení , Panna Maria
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest
2047 - liturgie-velikonoční, život-mravní , mravnost   
1760 - dobré skutky, mravnost , život-mravní