Číslo paragrafu: 2052

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
(celé znění desatera naleznete zde) „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ Mladíkovi, který se na něho obrací s touto otázkou, Ježíš odpovídá tím, že mu připomíná nutnost uznat Boha jako „jedině dobrého“, jako nejvyšší dobro (par excellence) a jako zdroj všeho dobra. Pak mu Ježíš říká: „Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“ A vypočítává mladíkovi přikázání, která se týkají lásky k bližnímu: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Nakonec Ježíš shrnuje všechna tato přikázání do kladné formulace: „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 19,16-19).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1858 -  cizoložství, hříchy, hříchy-smrtelné, křivé svědectví, matka

Vybrané dle klíčových slov:

2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství