Číslo paragrafu: 2062

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V PÍSMU SVATÉM
Vlastní přikázání jsou až na druhém místě; vyjadřují, co vše zahrnuje přináležet k Bohu prostřednictvím smlouvy. Mravný způsob života je odpovědí na iniciativu lásky Pána. Je to uznání, projev úcty k Bohu a bohoslužba díkůčinění. Je to spolupráce na plánu, který Bůh uskutečňuje v dějinách.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

142 -  Boží-zjevení, láska, přátelství, odpověď, víra 2002 -  dobro, duše, milost, sobota, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

2336 - Boží-plán (spásy), úradek , cizoložství , láska , láska-k bližnímu
2387 - Boží-plán (spásy), úradek , láska , láska-k bližnímu , polygamie
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2600 - Boží-plán (spásy), úradek , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný
2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2738 - Boží-plán (spásy), úradek , důvěra , důvěra-synovská , ekonomie spásy (božská)
2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží