Číslo paragrafu: 2068

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V CÍRKEVNÍ TRADICI
Tridentský koncil učí, že deset přikázání zavazuje křesťany a že i ospravedlněný člověk je musí zachovávat. Druhý vatikánský koncil to potvrzuje: „Biskupové jako nástupci apoštolů přijímají od Pána … poslání učit všechny národy a hlásat evangelium všemu tvorstvu, aby všichni lidé dosáhli spásy vírou, křtem a plněním přikázání.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1993 -  milost, obrácení, ospravedlnění, spolupráce-s Bohem, svíce 888 -  evangelium-hlásání, biskupové, kněží, víra-zvěstování, církev-učitelský úřad

Vybrané dle klíčových slov:

1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2065 - církev, desatero , katecheze , tradice-církevní , církevní přikázání
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození