Číslo paragrafu: 2096

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ JEN JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:KLANĚNÍ
Klanění je hlavní úkon ctnosti zbožnosti. Klanět se Bohu znamená uznat ho jako Boha, jako Stvořitele a Spasitele, Pána všeho, co existuje, jako nekonečnou a milosrdnou Lásku. „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“ (Lk 4,8), říká Ježíš s poukazem na Deuteronomium.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2628 -  Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, církev, duch, klanění

Vybrané dle klíčových slov:

2628 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , církev , duch , klanění
1604 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k Bohu , láska-manželská , muž a žena
2258 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , život-lidský , bližní
2335 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , matka , muž a žena
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2261 - Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , zabití
2362 - Bůh-Stvořitel, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , láska-manželská
2382 - Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-život veřejný , láska , láska-k bližnímu , manželství
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci