Číslo paragrafu: 216

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH, "TEN, KTERÝ JE", JE PRAVDA A LÁSKA
2. podnadpis:BŮH JE PRAVDA
Boží pravda, to je jeho moudrost, kterou řídí celý řád stvoření a vládne nad světem. Bůh, který sám „učinil nebe i zemi“ (Ž 115,15), sám může též dát pravé poznání všech stvořených věcí ve vztahu k němu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

295 -  Bůh-Stvořitel, moudrost, náhoda, osud, dobrota 32 -  důkazy Boží existence, svět, světlo-rozumu, země-krása, vesmír

Vybrané dle klíčových slov:

215 - Boží pravda, Boží-přísliby , lež , člověk , důvěra
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
74 - záchrana, poznání , pravda , lidské pokolení , Ježíš Kristus
37 - obtíže, poznání , Stvořitel , hřích-prvotní , svělo-rozumu
230 - Boží-tajemství, poznání , zjevení   
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel