Číslo paragrafu: 2172

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOBOTNÍ DEN
Boží činnost je vzorem pro lidskou činnost. Jestliže si Bůh sedmého dne „odpočinul“ (Ex 31,17), i člověk má „odpočívat“ a dovolit i druhým, především chudým, aby si mohli oddechnout. Sobota přerušuje každodenní činnost a umožňuje odpočinek. Je to den protestu proti otroctví práce a kultu peněz.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2184 -  Den Páně, klid, kultura, odpočinek, práce

Vybrané dle klíčových slov:

1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1941 - chudí, lidské společenství , mír , národy , sociální spravedlnost
2443 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , radostná zvěst
2445 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , sobectví
2446 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , statky (majetek)
2449 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , záruky
2462 - chudí, krádež , svědectví-lásky   
2463 - chudí, krádež , křivé svědectví   
2168 - odpočinek, sabat , sobota , sedmý den  
2169 - odpočinek, sabat , sobota , stvoření (proces) , počátek-světa
345 - sobota, sabat , stvoření (proces) , Bůh-Stvořitel  
2190 - sobota, sabat    
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
2444 - blahoslavenství, dobro , chudí , krádež , kulturní chudoba
2447 - almužna, bližní , chudí , krádež , láska
2448 - bída, Bůh-Spasitel , chudí , krádež , láska
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas