Číslo paragrafu: 2177

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):DEN PÁNĚ
2. podnadpis:NEDĚLNÍ EUCHARISTICKÁ OBĚŤ
Nedělní slavení dne a eucharistie Páně je středem života církve. „Neděli, den Páně, v němž se slaví velikonoční událost, je nutno v celé církvi zachovávat z apoštolské tradice jako prvotní zasvěcený svátek.“ „Rovněž se musí zachovávat den Narození našeho Pána Ježíše Krista, Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, svátek Těla a krve Kristovy, Svaté Bohorodičky Marie, jejího Neposkvrněného početí a Nanebevzetí, svatého Josefa, svatých Petra a Pavla a Všech svatých.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1167 -  Den Páně, liturgie, shromáždění-liturgické, vzkříšení-oslava, eucharistie 2043 -  askeze, církev, církevní přikázání, Den Páně, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1166 - Den Páně, neděle , liturgie , den vzkříšení , osmý den
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
2188 - Den Páně, klid , modlitba , obecné blaho , odpočinek
2189 - Den Páně    
2191 - Den Páně, neděle , osmý den   
2192 - Den Páně, neděle , osmý den   
2193 - Den Páně, svátky , neděle , osmý den