Číslo paragrafu: 2180

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):DEN PÁNĚ
2. podnadpis:NĚDĚLNÍ POVINNOST
Církevní přikázání vymezuje a upřesňuje Pánův zákon: „O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázání povinnosti zúčastnit se mše.“ „Povinnost účasti na mši splní, kdo se mše zúčastní, kdekoliv se koná katolickým obřadem, buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2042 -  církev, církevní přikázání, eucharistická oběť, eucharistie, křest 1389 -  bohoslužby-účast, svaté přijímání-pravidelnost, svátky, svátost pokání a smíření, velikonoční období

Vybrané dle klíčových slov:

2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
2193 - Den Páně, svátky , neděle , osmý den  
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1166 - Den Páně, neděle , liturgie , den vzkříšení , osmý den
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2188 - Den Páně, klid , modlitba , obecné blaho , odpočinek
2189 - Den Páně    
2191 - Den Páně, neděle , osmý den   
2192 - Den Páně, neděle , osmý den