Číslo paragrafu: 2188

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):DEN PÁNĚ
2. podnadpis:DEN MILOSTI A PRACOVNÍHO KLIDU
Při respektování náboženské svobody a obecného blaha všech se křesťané mají zasazovat o to, aby neděle a zasvěcené církevní svátky byly zákonem uznány jako dny pracovního klidu. Mají dávat všem veřejný příklad modlitby, úcty a radosti a hájit své tradice jako cenný přínos k duchovnímu životu lidské společnosti. Jestliže zákonodárství země nebo jiné důvody ukládají nedělní práci, ať se přesto tento den prožívá jako den našeho osvobození, který nám dává účastnit se „shromáždění“ církve, „obce prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi“ (Žid 12,22-23).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2105 -  církev-katolická, láska, láska-k Bohu, náboženství, povolání

Vybrané dle klíčových slov:

2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2194 - Den Páně, klid , volný čas , život-kulturní , život-rodiny
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1166 - Den Páně, neděle , liturgie , den vzkříšení , osmý den
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
2189 - Den Páně    
2191 - Den Páně, neděle , osmý den