Číslo paragrafu: 2201

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:POVAHA RODINY
Manželské společenství je založeno na vzájemném souhlasu manželů. Manželství a rodina jsou zaměřeny k dobru manželů a k plození a výchově dětí. Manželská láska a plození dětí vytvářejí mezi členy téže rodiny osobní vztahy a základní odpovědnosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1625 -  dobrovolnost, manželská smlouva, manželský souhlas, přirozený mravní zákon, svátost manželství

Vybrané dle klíčových slov:

2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
2307 - dobro, dobrota , láska , láska-k bližnímu , mír
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce