Číslo paragrafu: 2202

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:POVAHA RODINY
Muž a žena spojeni v manželství tvoří spolu se svými dětmi rodinu. Tato instituce předchází jakémukoliv uznání ze strany veřejné moci; nadto ji převyšuje svým významem. Rodina se bude považovat za normální vztah, podle něhož se mají hodnotit různé způsoby příbuzenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1882 -  instituce-společenské, kultura, lidské společenství, odpovědnost, politika

Vybrané dle klíčových slov:

2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2383 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2393 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
2331 - láska, láska-k bližnímu , láska-k Bohu , muž a žena , povolání-k manželství
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská