Číslo paragrafu: 2225

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVINNOSTI ČLENŮ RODINY
2. podnadpis:POVINNOSTI RODIČŮ
Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Už od prvních let života je mají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich „prvními hlasateli“. Rodiče se mají snažit, aby se děti už od útlého věku účastnily života církve. Způsoby života v rodině mohou rozvíjet citové sklony, které pak po celý život tvoří ryzí předpoklady a opory živé víry.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1656 -  liturgické slavnosti, liturgie, povolání-k manželství, rodinná církev, svátost manželství

Vybrané dle klíčových slov:

2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2383 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina