Číslo paragrafu: 2236

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:POVINNOSTI OBČANSKÝCH ORGÁNŮ
Výkon úřední moci se snaží ozřejmit správnou stupnici hodnot, aby usnadňoval užívání svobody a odpovědnosti všech. Představení ať provádějí moudře distributivní spravedlnost tím, že budou počítat s potřebami a spoluprací každého v zájmu svornosti a pokoje. Ať se postarají o to, aby nařízení a směrnice, které vydávají, neuváděly do pokušení tím, že staví proti sobě osobní zájem a zájem společenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2411 -  krádež, láska, láska-k bližnímu, smlouvy, bližní

Vybrané dle klíčových slov:

2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2288 - láska, láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozvoj-člověka , společnost občanská
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2243 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , odpor vůči tlaku , politika