Číslo paragrafu: 2261

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K LIDSKÉMU ŽIVOTU
2. podnadpis:SVĚDECTVÍ BIBLICKÝCH DĚJIN
Písmo upřesňuje zákaz pátého přikázání: „Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý“ (Ex 23,7). Svévolné zabití nevinného příkře odporuje důstojnosti lidské bytosti, „zlatému pravidlu“ a svatosti Stvořitele. Zákon, který zakazuje tuto vraždu, má všeobecnou platnost: zavazuje všechny a každého, vždy a všude.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1756 -  cizoložství, klení, křivá přísaha, mravnost, špatné skutky 1956 -  desatero, lidská práva, mravní-zákon, povinnosti, přirozený mravní zákon

Vybrané dle klíčových slov:

2258 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , život-lidský , bližní
2335 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , matka , muž a žena
1604 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k Bohu , láska-manželská , muž a žena
308 - Bůh-Stvořitel, člověk , člověk-důstojnost , milost , příčina
2362 - Bůh-Stvořitel, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , láska-manželská
2382 - Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-život veřejný , láska , láska-k bližnímu , manželství
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci