Číslo paragrafu: 2279

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K LIDSKÉMU ŽIVOTU
2. podnadpis:EUTANAZIE
I když se má za to, že se už blíží smrt, nelze oprávněně přerušit léčebné procedury, které se obvykle nemocné osobě poskytují. Užívání utišujících prostředků ke zmírnění bolesti umírajícího, i s rizikem, že se ukrátí jeho dny, může odpovídat lidské důstojnosti, není-li smrt chtěna ani jako cíl, ani jako prostředek, nýbrž jen předvídána a připouštěna jako nevyhnutelná. Mírnící léčebné zákroky patří k výsostným projevům nezištné lásky. Z tohoto důvodu je třeba k nim vybízet.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2277 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , úcta-k Bohu
2215 - bolest, děti-úcta k rodičům , láska , láska-k bližnímu , matka
1609 - bolest, hříšníci , láska-manželská , pád-člověka , přilnutí
2276 - eutanazie, láska , láska-k bližnímu , tělesně postižení , život-lidský
2278 - eutanazie, láska , láska-k bližnímu , život-lidský , bližní
2324 - eutanazie, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2300 - láska, láska-k bližnímu , skutky-milosrdenství a lásky , úcta-k zemřelým , umírající
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná