Číslo paragrafu: 23

Část: Předmluva
Tento katechismus klade důraz na věroučný výklad. Chce totiž pomoci k prohlubování znalostí víry. Právě proto je zaměřen na její vyzrávání, její zakořeňování v životě a její vyzařování v živém svědectví.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

179 - nadpřirozený dar, víra , pomoc , Duch svatý  
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc