Číslo paragrafu: 2336

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL…"
Ježíš přišel obnovit stvoření v jeho počáteční čistotě. V horském kázání podává přesný výklad Božího plánu: „Slyšeli jste, že bylo řečeno ‘Nezcizoložíš. Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,27-28). Člověk nesmí rozlučovat, co Bůh spojil. Církevní tradice se dívala na šesté přikázání jako na celkový souhrn lidské sexuality.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1614 -  manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství, srdce, svátost manželství, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

2387 - Boží-plán (spásy), úradek , láska , láska-k bližnímu , polygamie
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2062 - Boží-plán (spásy), úradek , dějiny , desatero , Písmo svaté
2600 - Boží-plán (spásy), úradek , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný
2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2738 - Boží-plán (spásy), úradek , důvěra , důvěra-synovská , ekonomie spásy (božská)
2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží