Číslo paragrafu: 234

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):"VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO"
Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a křesanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám o sobě. Toto tajemství je tedy zdrojem všech ostatních tajemství víry; je světlem, které je osvěcuje. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení v „hierarchii pravd“ víry. „Celé dějiny spásy nejsou ničím jiným než dějinami různých cest a prostředků, kterými jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý, se zjevuje, smiřuje a spojuje se sebou lidi, kteří se odvracejí od hříchu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2157 -  Bůh-Spasitel, křesané, křestní-jméno, modlitby-křesanské, oslava-Boha 90 -  články víry, hierarchie-pravd, učení křesanské, víra, Kristova tajemství 1449 -  svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule, smíření-s Bohem, velikonoční ob읠

Vybrané dle klíčových slov:

237 - Nejsvětější Trojice-tajemství, tajemství-víry , zjevení , poznání , rozum
187 - křesané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesanský
2471 - křesané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé
133 - čtení Písma, křesané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
232 - křest, křesané , Nejsvětější trojice , víra  
336 - andělé, křesané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
1356 - eucharistie-forma slavení, křesané , liturgie , rozmanitost , eucharistie-neměnost
1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesané , svátosti-podmínky pro nekatoliky , comunicatio in sacris  
2156 - křest, křesané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesané , křestní-jméno , modlitby-křesanské , oslava-Boha
2186 - Den Páně, křesané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2831 - hlad, křesané , modlitba , modlitba-Páně , rodina