Číslo paragrafu: 2349

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ
2. podnadpis:RŮZNÉ ZPŮSOBY ČISTOTY
„Čistotou se musí vyznačovat osoby podle svých rozličných životních stavů: u některých je to panenství nebo zasvěcený celibát, jež představují vynikající způsob, jak se oddat snadněji nerozděleným srdcem Bohu; u jiných způsobem, který pro všechny určuje mravní zákon, a podle toho, zda to jsou osoby ženaté či provdané nebo svobodné.“ Ženaté či provdané osoby jsou povolány žít manželskou čistotu; jiné zachovávají čistotu ve zdrženlivosti. „Existují tři způsoby ctnosti čistoty: manželský, vdovský a panenský. Nevychvalujeme žádný z nich na úkor druhých. Právě v tom je církevní kázeň bohatá.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1620 -  dobro, panenství, smysl-pro manželství, svátost manželství, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2394 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , sexualita
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2395 - čistota, láska , láska-k bližnímu , sexualita , bližní
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba
2396 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , masturbace
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu