Číslo paragrafu: 237

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):"VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO"
Trojice je tajemství víry v nejvlastnějším slova smyslu, jedno „z tajemství skrytých v Bohu, které nelze poznat, není-li zjeveno Bohem“. Bůh zanechal nepochybně stopy svého trojjediného bytí v díle stvoření a ve svém zjevení v průběhu Starého zákona. Avšak hlubina jeho bytí jako Nejsvětější Trojice je nepřístupným tajemstvím pro pouhý rozum, stejně jako pro víru Izraele před vtělením Božího Syna a sesláním Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

50 -  Boží-plán (spásy), světlo-rozumu, Bůh-poznání, Bůh-zjevený, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané , hierarchie pravd , dějiny-spásy , víra-tajemství
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost
230 - Boží-tajemství, poznání , zjevení   
37 - obtíže, poznání , Stvořitel , hřích-prvotní , svělo-rozumu
74 - záchrana, poznání , pravda , lidské pokolení , Ježíš Kristus
216 - Boží pravda, poznání , moudrost , pravda , stvoření (proces)
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva