Číslo paragrafu: 2383

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:ROZLUKA
Odloučení manželů při trvání manželského svazku může být v jistých případech oprávněné, jak stanoví kanonické právo. Jestliže občanský rozvod je jediným možným způsobem, jak zajistit určitá oprávněná práva, jako je péče o děti nebo ochrana majetku, je možné se s tím smířit a není to pak nějaká mravní vina.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1649 -  liturgické slavnosti, liturgie, manželská věrnost, manželství, manželství-nerozlučitelnost

Vybrané dle klíčových slov:

2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2391 - láska, láska-k bližnímu , sexualita , úmysly , volná láska
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2392 - láska, láska-k bližnímu , povolání-k lásce , sexualita , bližní
2397 - láska, láska-k bližnímu , láska-manželská , sexualita , bližní
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2389 - láska, láska-k bližnímu , mládí , pohlavní zneužívání , sexualita
2393 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2398 - láska, láska-k bližnímu , otcovství , plodnost , sexualita
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů