Číslo paragrafu: 2423

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVE
Sociální nauka církve předkládá zásady uvažování; formuluje měřítka pro posuzování, nabízí směrnice pro činnost: Každý systém, jehož společenské vztahy by byly zcela určovány hospodářskými činiteli, je proti přirozenosti lidské osoby a jejího jednání.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2421 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2422 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2458 - církev, církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež , dějiny
2419 - církev, církev-sociální nauka , evangelium , evangelium-hlásání , krádež
2425 - církev, církev-sociální nauka , ekonomie , ideologie , kapitalismus
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
2066 - církev, církevní otcové , dějiny , desatero , katechismy
2245 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2246 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících