Číslo paragrafu: 2463

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Jak nepoznávat Lazara, hladového žebráka z podobenství, v množství lidských bytostí bez chleba, bez střechy nad hlavou, bez ubytování? Jak neslyšet Ježíše: „Cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto nepatrných, ani pro mne jste neudělali“ (Mt 25,45)? „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“ (Ex 20,16). „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy’“ (Mt 5,33).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2443 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , radostná zvěst
2445 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , sobectví
2446 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , statky (majetek)
2449 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , záruky
2462 - chudí, krádež , svědectví-lásky   
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1941 - chudí, lidské společenství , mír , národy , sociální spravedlnost
2172 - chudí, odpočinek , sabat , sobota , sedmý den
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy