Číslo paragrafu: 2468

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ŽÍT V PRAVDĚ
Pravda jako správnost jednání a lidské řeči se nazývá pravdivost, upřímnost nebo přímost. Pravda neboli pravdivost je ctnost, která spočívá v tom, že se projevujeme pravdivě ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se přitom dvojakosti, přetvářky a pokrytectví.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1458 -  pokání, svátost pokání a smíření, všední hříchy, hříchy-lehké, vyznání hříchů

Vybrané dle klíčových slov:

2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2481 - pravda, vychloubání    
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2473 - mučedníci, pravda , svědectví-víry , život-v pravdě  
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
2478 - čest, pravda    
2483 - lež, pravda    
2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly   
2487 - čest, pravda , svědomí