Číslo paragrafu: 2469

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ŽÍT V PRAVDĚ
„Nebylo by možné lidské soužití, kdyby si lidé navzájem nedůvěřovali, totiž kdyby si navzájem neříkali pravdu.“ Ctnost pravdivosti dává spravedlivě druhému, co mu patří. Pravdivost respektuje správnou rovnováhu mezi tím, co má být sděleno, a tajemstvím, jež má být zachováno: vyžaduje čestnost a diskrétnost. Kvůli spravedlnosti „má člověk druhému sdělit pravdu“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1807 -  bližní, ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, náboženství

Vybrané dle klíčových slov:

2468 - pravda, život-v pravdě    
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2481 - pravda, vychloubání    
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2473 - mučedníci, pravda , svědectví-víry , život-v pravdě  
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
2478 - čest, pravda    
2483 - lež, pravda    
2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly   
2487 - čest, pravda , svědomí