Číslo paragrafu: 2473

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"VYDAT SVĚDECTVÍ PRAVDĚ"
Mučednictví je nejvyšší svědectví vydané pravdě víry; znamená svědectví, které sahá až k smrti. Mučedník vydává svědectví o zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu, s nímž je spojen láskou. Vydává svědectví o pravdě víry a křesťanském učení. Podstupuje smrt skutkem statečnosti. „Dovolte, abych se stal potravou šelem. Jen tak mi bude dopřáno dosáhnout Boha.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

852 -  misie-cesty, evangelium-hlásání, Duch svatý-misie, sebeobětování, církev 1808 -  ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, pronásledování, smrt 1258 -  spása-prostředky, křest-krve, křest-touhy, smrt-křesťanská 

Vybrané dle klíčových slov:

2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2481 - pravda, vychloubání    
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2506 - mučednictví, pravda , svědectví-víry   
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
2478 - čest, pravda    
2483 - lež, pravda    
2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly