Číslo paragrafu: 2482

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠENÍ PRAVDY
„Lež spočívá v tom, že člověk říká nepravdu s úmyslem oklamat.“ Pán pranýřuje lež jakožto dílo satana: „Váš otec je ďábel … není v něm pravda. Když mluví lež, mluví z toho, co je mu vlastní, protože je lhář a otec lži“ (Jan 8,44).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

392 -  ďábel, hříchy, lež, pád-andělů, andělé

Vybrané dle klíčových slov:

2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly   
2483 - lež, pravda    
2508 - lež, pravda    
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě