Číslo paragrafu: 2491

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K PRAVDĚ
Služební tajemství — kterým jsou vázáni například politikové, vojáci, lékaři, právníci — nebo nedůvěrná sdělení, učiněná pod pečetí tajemství, musí být uchovávána, kromě výjimečných případů, v nichž by dodržení tajemství mělo tomu, kdo je svěřuje, komu bylo svěřeno nebo třetím osobám způsobit velmi těžké škody, kterým lze zabránit pouze vyzrazením pravdy. Soukromé informace, škodlivé druhým, nemají být rozšiřovány bez přiměřeně vážného důvodu, i když nebyly svěřeny pod pečetí tajemství.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví