Číslo paragrafu: 2495

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚŽÍVÁNÍ HROMADNÝCH SDĚLOVAÍCH PROSTŘEDKŮ
„Je nutné, aby všichni členové společnosti plnili i v této oblasti své závazky vůči spravedlnosti a lásce a snažili se vytvářet a rozlišovat správné veřejné mínění také pomocí těchto prostředků.“ Solidarita se jeví jako důsledek pravdivého a správného sdělování informací, volného proudění myšlenek, které mají napomáhat k poznání a respektování druhých.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

906 -  laici-hlásání, výchova-katechetická, sdělovací prostředky, vědy posvátné 

Vybrané dle klíčových slov:

2499 - hromadné sdělovací prostředky, informace , pravda , totalita , hromadné sdělovací prostředky
2493 - hromadné sdělovací prostředky, informace , kultura , pravda , rozvoj-kulturní
2497 - hromadné sdělovací prostředky, informace , pomluva , pravda , profese
2512 - informace, pravda , umírněnost , hromadné sdělovací prostředky , mírnost
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2498 - autorita, hromadné sdělovací prostředky , informace , mravnost , pravda
2523 - čistota, hromadné sdělovací prostředky , ideologie , stud , životní styl