Číslo paragrafu: 2514

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ

„Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Ex 20, 17).

 

„Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5, 28).

 

Svatý Jan rozlišuje tři druhy nezřízené touhy neboli žádostivosti: žádostivost těla, žádostivost očí a pýchu života. Podle katolické katechetické tradice zakazuje deváté přikázání žádostivost tělesnou; desáté žádostivost majetku druhého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

377 -  člověk, ráj, rozum, sebeovládání, smysly 400 -  smrt, duše, muž a žena, žádostivost, dějiny

Vybrané dle klíčových slov:

1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství