Číslo paragrafu: 2522

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOJ O ČISTOTU
Stud hájí tajemství osob a jejich lásky. Nabádá k trpělivosti a umírněnosti při milostném styku; vyžaduje, aby muž a žena vzájemně respektovali podmínky vzájemného darování a konečného závazku. Stud je skromnost. Vnuká slušnou volbu oděvu. Zachovává mlčení nebo zdrženlivost tam, kde by se rýsovalo nebezpečí nezdravé zvědavosti. Stává se tak diskrétností.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2492 -  intimita člověka, pravda, soukromý život, život-soukromý, důvěrnost

Vybrané dle klíčových slov:

2533 - čistota, skromnost , srdce-čistota , trpělivost , panenství
2524 - čistota, stud , svědomí , úcta-k člověku  
2521 - čistota, intimita člověka , stud , umírněnost , důvěrnost
2523 - čistota, hromadné sdělovací prostředky , ideologie , stud , životní styl
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
2056 - čistota, desatero , desatero-smysl , Nová smlouva , Písmo svaté
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce