Číslo paragrafu: 2528

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,28).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2513 - cizoložství, pravda , umění , ženy , smilstvo
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
1853 - cizoložství, hříchy , křivé svědectví , lidské úkony , srdce
1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
2388 - cizoložství, krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu , otec
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2517 - cizoložství, čistota , srdce-čistota , umírněnost , život-lidský
1607 - dychtivost, láska , láska-manželská , povolání-k manželství , přirozenost-lidská
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
2053 - Boží-přikázání, cizoložství , čistota , desatero , evangelijní rady
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2545 - chudoba srdce, žádostivost , dychtivost   
2549 - umrtvování, žádostivost , dychtivost   
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů