Číslo paragrafu: 2529

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Deváté přikázání varuje před nezřízenou touhou neboli tělesnou žádostivostí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2015 - askeze, blahoslavenství , dokonalost , duchovní boj , duchovní pokrok
2043 - askeze, církev , církevní přikázání , Den Páně , Maria
2340 - askeze, čistota , integrita-osobnosti , křest , láska
2733 - askeze, církevní otcové , modlitba , omrzelost , slabost
1607 - dychtivost, láska , láska-manželská , povolání-k manželství , přirozenost-lidská
2022 - milost, touha    
2553 - chtivost majetku, touha , závist   
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2545 - chudoba srdce, žádostivost , dychtivost   
2549 - umrtvování, žádostivost , dychtivost   
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2550 - cesty-svatosti, dokonalost , žádostivost , život-věčný , dychtivost
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
1772 - hněv, radost , smutek , touha , vášně
2514 - bližní, statky (majetek) , tělo , touha , tradice-katolická
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
2766 - Abba, modlitba , modlitba-Páně , touha , Otče