Číslo paragrafu: 2534

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ

„Nebudeš dychtit … po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Ex 20, 17). „Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Dt 5, 21).

 

„Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6, 21).

 

Desáté přikázání zdvojuje a doplňuje deváté, které se týká tělesné žádostivosti. Desáté přikázání zakazuje chtivost majetku bližního, která je kořenem krádeže, loupeže a podvodu zakázaných sedmým přikázáním. „Žádost očí“ (1 Jan 2,16) vede k násilí a nespravedlnosti zakázaným pátým přikázáním. Chtivost, stejně jako smilstvo, pramení z modloslužby, která je zakázána prvními třemi přikázáními zákona. Desáté přikázání se týká úmyslů srdce a spolu s devátým shrnuje všechna přikázání zákona.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2553 - chtivost majetku, touha , závist   
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský
2450 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2451 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví
2453 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2454 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní