Číslo paragrafu: 2553

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Závist je smutek, který člověk zakouší z majetku druhého, a nezřízená touha přivlastnit si jej. Je to jedna z hlavních neřestí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2534 - chtivost majetku, krádež , modloslužba , násilí , nespravedlnost
2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2529 - touha, zdrženlivost , žádostivost , askeze , dychtivost
2535 - hlad, chtivost majetku , rozum , žádostivost , bída
2536 - bližní, chtivost majetku , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , lakomství , nespravedlnost
2022 - milost, touha    
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
1772 - hněv, radost , smutek , touha , vášně
2514 - bližní, statky (majetek) , tělo , touha , tradice-katolická
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
2766 - Abba, modlitba , modlitba-Páně , touha , Otče
2480 - lichocení, neřesti , pravda , přátelství , touha
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
2539 - neřesti, pomluva , smutek , trápení , závist
2540 - laskavost, oslava-Boha , pokora , pýcha , závist