Číslo paragrafu: 2566

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Člověk hledá Boha. Skrze stvoření Bůh vyvolává každé bytí z ničeho k existenci. Člověk, „ověnčen slávou a důstojností“, je po andělích schopen poznat, že jméno Pána „je podivuhodné … po celé zemi“. Člověk zůstává stvořen k obrazu svého Stvořitele, přestože hříchem ztratil podobnost s Bohem. Uchovává si touhu po tom,, jenž jej volá k existenci. O tomto bytostném lidském hledání svědčí všechna náboženství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

296 -  Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), z ničeho, moudrost, řemeslník 355 -  člověk, člověk-Boží obraz, muž a žena, Bůh-Stvořitel, svět-duchový 28 -  hledání, dějiny, náboženství, modlitba, kult

Vybrané dle klíčových slov:

2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
30 - Bůh-hledání, nepřestává , zapomenout , svědectví-o Bohu , srdce
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet