Číslo paragrafu: 2579

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:DAVID A MODLITBA KRÁLE
David je v pravém slova smyslu král „podle Božího srdce“, pastýř, který se modlí za svůj lid a jeho jménem, ten, jehož podrobení se Boží vůli, chvála a lítost budou vzorem modlitby pro lid. On je pomazaný Boží, jehož modlitba je věrným přilnutím k Božímu zaslíbení, důvěrou, plnou lásky a radosti, v toho, který jediný je Král a Pán. David, inspirovaný Duchem svatým, je v žalmech prvním prorokem židovské i křesťanské modlitby. Modlitba Krista, pravého Mesiáše a Davidova syna, zjeví a naplní smysl této modlitby.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

709 -  Duch svatý, Zákon, chudoba srdce, zaslíbení  436 -  Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové

Vybrané dle klíčových slov:

2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2837 - důvěra, eucharistická oběť , eucharistie , hrob , chléb života