Číslo paragrafu: 2588

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:ŽALMY, MODLITBA SHROMÁŽDĚNÍ
Rozmanité výrazové formy modlitby žalmů se rodí při chrámové bohoslužbě i v srdci člověka. Ať jde o hymnus, modlitbu nářků nebo díkůvzdání, prosbu jednotlivce nebo celého společenství, o královský nebo poutní zpěv, o rozjímání plné moudrosti, jsou žalmy zrcadlem velkých Božích činů v dějinách jeho lidu i zrcadlem lidských situací, které prožíval žalmista. Některý žalm může zrcadlit minulou událost, ale jak tak střízlivý, že se jej vskutku mohou modlit lidé všech stavů a všech dob.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2678 - chvalozpěvy, Maria , modlitba , modlitba-Mariina , růženec
1162 - chvalozpěvy, krása , liturgie , modlitba , obrazy posvátné
2675 - chvalozpěvy, Maria , Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina
1611 - chvalozpěvy, Izrael , láska , láska-manželská , manželství-nerozlučitelnost
2649 - modlitba, modlitby-chvály , modlitby-chvály , oslava-Boha , chvalozpěvy
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2648 - modlitba, modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály , utrpení , život-modlitby
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2645 - modlitba, pramen-požehnání , srdce lidské , zdroj  
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo