Číslo paragrafu: 2612

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ UČÍ MODLIT SE
V Ježíšovi „je Boží království velmi blízko“ (Mk 1,15); on volá k obrácení a k víře, ale také k bdělosti. V modlitbě učedník bdí a vyhlíží toho, který je a který přichází, v památce jeho prvního příchodu v pokoře těla a v naději na jeho druhý příchod ve slávě. Modlitba učedníků ve společenství s jejich Mistrem je boj, a právě tím, že bdí na modlitbách, neupadnou do pokušení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

672 -  Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, lidství-povýšení, Mesiášovo království, poslední den 2725 -  duchovní boj, modlitba, světci, život-nový, společenství-svatých

Vybrané dle klíčových slov:

2621 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , srdce-čistota
2033 - bdělost, církev , církev-učitelský úřad , desatero , charisma-neomylnosti
2088 - bdělost, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , rozum
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2638 - bdělost, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání
2699 - bdělost, modlitba , modlitby-vnitřní , rozjímání , tradice-křesťanská
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesťanské
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
2863 - bdělost, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2604 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba , modlitba-Kristova
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva
2609 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , srdce-obrácení
2610 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2611 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , učedníci
2615 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , trpělivost