Číslo paragrafu: 2617

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:MODLITBA PANNY MARIE
Mariina modlitba nám byla zjevena na úsvitu plnosti časů. Před vtělením Božího Syna a před vylitím Ducha svatého její modlitba jedinečným způsobem spolupracuje na dobrotivém plánu Otce: ve chvíli zvěstování na početí Krista a o letnicích na zrodu církve, Kristova těla. Ve víře jeho pokorné služebnice se Božímu daru dostává přijetí, na které Bůh čekal už od počátku časů. Ta, kterou Všemohoucí „naplnil milostí“, odpovídá obětí celé své bytosti: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ Fiat (staň se) je křesťanská modlitba: cele patřit jemu, protože on cele patří nám.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

148 -  Maria, poslušnost víry, dokonalost, souhlas, Blahoslavená 494 -  Maria-nová Eva, Boží-Syn, hříchy, spása, poslušnost víry 490 -  církevní otcové, Eva, Maria-matka Boží, souhlas-Mariin, anděl-Gabriel

Vybrané dle klíčových slov:

1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2836 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí