Číslo paragrafu: 2648

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V ČASE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Každá radost a každé utrpení, každá událost a každá potřeba může být pohnutkou pro díkůvzdání, které tím, že se podílí na Kristově díkůvzdání, má naplňovat celý život: „Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu“ (1 Sol 5,18).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2649 - modlitba, modlitby-chvály , modlitby-chvály , oslava-Boha , chvalozpěvy
2644 - modlitba, život-modlitby    
2692 - modlitba, modlitby-církve , život-modlitby   
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
2696 - modlitba, modlitby-liturgické , život-modlitby   
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
2693 - modlitba, spiritualita , život-duchovní , život-modlitby  
2721 - modlitba, modlitba-tradice , srdce-usebranost , tradice-křesťanská , život-modlitby
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení