Číslo paragrafu: 2653

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:U PRAMENŮ MODLITBY
2. podnadpis:BOŽÍ SLOVO
Církev „naléhavě a důrazně vybízí všechny věřící …, aby častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše Krista’ … Četba Písma svatého má být provázeno modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Neboť ‘jeho oslovujeme, když se modlíme; jemu nasloucháme, když čteme božské výroky’,“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

133 -  čtení Písma, křesťané, Písmo svaté, poznání, Ježíš Kristus 1100 -  Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie

Vybrané dle klíčových slov:

2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
133 - čtení Písma, křesťané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
2205 - čtení Písma, láska , láska-k bližnímu , misijní činnost , modlitba-Kristova
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady