Číslo paragrafu: 2659

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:U PRAMENŮ MODLITBY
2. podnadpis:"DNES"
Učíme se modlit v určitých chvílích, když nasloucháme slovu Páně a když se účastníme jeho velikonočního tajemství; ale je to v každé chvíli, v každodenních událostech, kdy je nám dáván Duch, aby dal vytrysknout modlitbě. Ježíšovo učení o modlitbě k našemu Otci je v téže linii jako učení o Boží prozřetelnosti: čas je v rukou Otce; setkáváme se s ním v přítomnosti: ne včera, ani zítra, ale dnes: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: ‘Nezatvrzujte svá srdce’“ (Ž 95,8).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1165 -  tajemství-Kristovo, liturgická doba, liturgie, modlitby-církve, velikonoce 2837 -  důvěra, eucharistická oběť, eucharistie, hrob, chléb života 305 -  Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel, odevzdání se, synovská odevzdanost, potřeby-lidské

Vybrané dle klíčových slov:

2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2836 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba