Číslo paragrafu: 2665

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:MODLITBA K JEŽÍŠOVI
Modlitba církve, živená Božím slovem a slavením liturgie, nás učí modlit se k Pánu Ježíši. I když se obrací především k Otci, zahrnuje ve všech liturgických tradicích modlitební formy obracející se ke Kristu. Některé žalmy, aktualizované v modlitbě církve, a Nový zákon nám vkládají do úst a vrývají do našich srdcí tato vzývání Krista z modliteb k němu: Boží Synu, Boží Slovo, Pane, Spasiteli, Beránku Boží, Králi, milovaný Synu, Synu Panny, dobrý Pastýři, náš Životě, naše Světlo, naše Naděje, naše Vzkříšení, Příteli lidí …

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

451 -  Bůh-Pán, důvěra, modlitba, modlitby-křesťanské, Maran atha

Vybrané dle klíčových slov:

1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace